استخدام

استعدادیابی

ما در حال حاضر به دنبال نمایندگان فروش با تجربه ، کمیسیون مستقر در بازار محصولات و خدمات خود هستیم. تمام مناطق موجود در سراسر globle. ما از سوالات مستقیم آسیاب استقبال می کنیم. علاقه مندان لطفا با ما تماس بگیرند  histar@yshistar.com

04
03
01