میله فلت خرد شده

  • MILLED FLATS

    آپارتمانهای آسیاب شده

    کاربردها: میله تخت آسیاب شده برای قالب پانچ ، چاقو ، قالب پیچ ، قالب Chinaward استفاده می شود. مزیت: محصولات این سری باعث کاهش هزینه تولید و بهبود کارایی برای تولیدات می شوند