فولاد ضد زنگ

  • STAINLESS STEEL

    فولاد ضد زنگ

    ترکیب شیمیایی فولاد ضد زنگ مارتنزیتی با افزودن عناصری مانند مولیبدن ، تنگستن ، وانادیوم و نیوبیوم بر اساس ترکیبات مختلف ترکیب 0.1٪ -0.0٪ C و 12٪ -27٪ Cr مشخص می شود.