چاقو خرد کن

  • SHREDDER KNIVES

    چاقو خرد کن

    مشخصه: چاقوهای خرد کن اغلب از چاقوهای خرد کن شکل مربع یا دایره ای از سختی 52 تا 59 HRC ، سختی کمتری که برای مواد با مخلوط فلزات عملیات حرارتی ساخته شده در کوره مخصوص کامپیوتر کنترل می شود ، سایر اجزای دستگاه خرد کن